WE verstaan MEKAAR

Zowel interne als externe communicatie winnen aan belang. Waar vorig jaar Slim het daglicht zag om de interne communicatie te bevorderen, zetten we in 2018 ook meer in op externe communicatie. Vanaf september 2018 kan je namelijk via sociale media volgen wat allemaal te beleven valt op Sint-Lodewijk. Transparantie is een sleutelbegrip en resulteert in wederzijds vertrouwen. Het gaat over openheid, aanspreekbaarheid en zichtbaarheid van Sint-Lodewijk. Door transparant te berichten over (financiële) cijfers en uitdagingen waarvoor we staan, kunnen alle betrokken partijen meedenken over bepaalde dilemma’s. Dat kan op zijn beurt leiden tot nieuwe samenwerkingsverbanden en oplossingen.