LICHT, LUCHT en RUIMTE

Investeren in nieuwe infrastructuur is nodig, maar niet evident. Toch mogen we trots terugblikken op de realisatie van enkele projecten. In 2018 hebben het Eco-team van het MFC en het MOS-team van BuBaO heel wat sensibiliserende acties op poten gezet voor medewerkers en leerlingen om hen bewust(er) te maken van het belang van de gezamenlijke zorg voor het milieu. Verder ondergingen we via een spectaculaire brandoefening met bijhorende evacuatie de ultieme ‘stresstest’. Naar de toekomst toe zullen verdere investeringen nodig blijven. Sint-Lodewijk investeert niet alleen in aangepaste infrastructuur, maar tegelijkertijd ook in de inhoudelijk werking en continue verbetering van de organisatie. Verder houden we vast aan een ecologische gedachtegang bij de verdere realisatie van het masterplan voor het hoofdgebouw.