Helemaal digitaal.
Het jaarverslag.

In een maatschappij die verwoede pogingen onderneemt om de ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden, laat het milieu ook Sint-Lodewijk niet koud. Met behulp van het MOS-team (Milieu Op School) en het Eco-team, die erop toekijken dat alles op Sint-Lodewijk zo groen mogelijk verloopt, wordt de strijd met afval, energie en groenbehoud op een zeer enthousiaste manier geleverd.

Door het digitaliseren van administratieve processen wil Sint-Lodewijk niet alleen inzetten op meer efficiëntie maar ook op een daling van het papiergebruik. Onder het motto practise what you preach werd in 2018 het licht dan ook op groen gezet om het jaarverslag in een digitaal jasje te steken. De papieren versie, die al snel meer dan 100 pagina’s telde, maakte plaats voor een frisse verschijning op het wereldwijde web.

De digitale versie kan meteen ook een veel groter publiek bereiken. Menig ouder, medewerker, collegavoorziening of koepel was lovend over de nieuwe aanpak. Dat maakte dat we niet lang moesten nadenken over een 2.0-versie voor de volgende, ofwel deze, editie.

Benieuwd naar de versie van 2017?
Je kan ze hier www.jaarverslagsintlodewijk2017.be terugvinden.