ENTer4 opent deuren in het kleuter-, lager- en secundair onderwijs

Sinds het wegvallen van het geïntegreerd onderwijs (GON) in 2017 is er in Vlaanderen een nieuw netwerk van gespecialiseerde onderwijsdeskundige ondersteuning uit de grond gerezen. Ook Sint-Lodewijk zet haar expertise verder in ten dienste van het reguliere onderwijs en maakt deel uit van zo’n netwerk: ENTer4.

ENTer4 is een expertisenetwerk bestaande uit zes Oost-Vlaamse scholen type 4. Naast het Buitengewoon Basisonderwijs (BuBaO) en Buitengewoon Secundair Onderwijs (BuSO) Sint-Lodewijk maken ook het BuBaO en BuSO van Ten Dries en Sint-Gregorius er deel van uit.

Leerlingen met een motorische beperking die schoollopen in het reguliere onderwijs en nood hebben aan extra zorg bovenop de basiszorg, kunnen die extra ondersteuning krijgen via de experten van ENTer4. Ze doen dit zowel in het kleuter-, lager als secundair onderwijs, dit in alle onderwijsnetten.

De ondersteuners gaan doelgericht aan de slag om talenten te versterken en kijken naar wat een leerling nodig heeft. Ze bieden maatwerk en zoeken vanuit een type 4-bril naar een passend antwoord op de onderwijsbehoeften van de leerling.

ENTer4 wil deuren openen en ondersteuning bieden aan leerlingen, leerkrachten en schoolteams. Het versterken van de leerling, de leerkracht en de school is het objectief. Het ultieme doel is dat leerlingen, leerkrachten en scholen uiteindelijk – uiteraard mits ze voldoende tijd krijgen om te groeien –  zelfstandig aan de slag kunnen.

De grote meerwaarde van ENTer4 is dat het de expertise van het buitengewoon onderwijs combineert met de knowhow van multifunctionele centra en andere betrokken externe diensten. Die expertise brengen de medewerkers van ENTer4 via een verbindende samenwerking over naar het gewoon onderwijs.