150 jaar Sint-Lodewijk

Tijdens schooljaar 2018-2019 blies Sint-Lodewijk 150 kaarsjes uit. 150 jaar Sint-Lodewijk?! Dat is niet niets. Deze feestelijke gelegenheid wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan. We staken een volledige feestkalender in elkaar. Met het startmoment knalden we alvast het feestjaar in.

Begin september verzamelden alle leerlingen, leerkrachten, therapeuten, opvoeders en andere medewerkers op het Dromenplein om de start van 150 jaar Sint-Lodewijk te vieren. Natuurlijk hebben we elk jaar een gelijkaardig startmoment, maar omwille van het jubileum mocht het in 2018 allemaal wat grootser. Hapjes en natjes ontbraken niet op deze stralende dag, maar dat was nog maar het begin.

150 Jaar expertise

“We hebben nu 150 jaar expertise opgebouwd”, zegt directeur Ward Van Hoorde. “We willen deze ontwikkeling verderzetten. Het begon ooit met de Zusters van Liefde en hun ankerpunten blijven tot op de dag van vandaag brandend actueel.” Na het woordje van de directeur, nam Geert Boone -pastoraal medewerker- de microfoon over. We leerden over de Cedrus Libani – de oudste en grootste boom op het terrein van Sint-Lodewijk – en over de vredesboom. Dit als opstapje om het over de lijsterbes te hebben, of ook wel de boom die die dag zijn wortels in onze Wetterse grond verstrengelde. De lijsterbes zou kracht geven en wordt ook wel de boom des levens genoemd. De drie symbolische bomen krijgen later nog een arduinen steen.

I have a dream

Na de boomplanting, werden door enkele leerlingen een dozijn droomballen gelanceerd via het kunstwerk I have a dream. “Via het metalen kunstwerk krijgt iedereen die verbonden is met Sint-Lodewijk de mogelijkheid om zijn of haar droom in handen te nemen”, legt Sven, de bedenker van het kunstwerk, uit. De droom wordt veilig opgeborgen in de opening van een houten bal, wordt vervolgens opgetakeld door middel van een katrolsysteem en baant zich via het kunstwerk een weg richting Schelde. De rivier vangt de bal op. De droom versmelt met het water en vloeit verder naar de open zee, die symbool staat voor de samenleving. Het kunstwerk wil vooral inclusie bevorderen.

Oude en nieuwe beelden

De leerlingen kregen vervolgens uitleg over enkele projecten die nog op til stonden: het foto- en het sociaalmediaproject. Beide projecten draaien rondom beelden. Daar waar het sociaalmediaproject tot doel heeft om bepaalde foto’s uit de oude doos na te bootsen, ging het bij het fotoproject om het vastleggen van je dromen op beeld via een wegwerpcamera. De leukste resultaten zouden later gepresenteerd worden op de fototentoonstelling van Lieve Blancquaert ter ere van 150 jaar Sint-Lodewijk.

Outdoor fitness

Het startmoment eindigde met een rondleiding en demonstratie van de nieuwe outdoor fitnesstoestellen die we dankzij de opbrengst van de Calipagerun verkregen hebben. Rik Ost en Anne-Sophie De Buck, dat jaar de trekkers van de Calipagerun, knipten voor den officieel het lint door en mochten als eerste het resultaat van hun zware inspanningen aanschouwen. De kinderen en jongeren probeerden de toestellen naar hartenlust uit. Deze zijn speciaal aangepast voor personen met een motorische beperking en moeten een leuke aanvulling zijn op de traditionele therapie.