In DIALOOG met de CLIËNT

Sint-Lodewijk geeft de stem van de cliënt een centrale plaats. Via dialoog en onderlinge informatie-uitwisseling stemmen we onze activiteiten zo goed als mogelijk af op de kenbare wensen en noden van de betrokken partijen. De regie leggen we daarbij meer en meer in handen van de cliënt zelf en zijn of haar context. Zo kunnen de oudste jongeren met oog op de toekomst bijvoorbeeld zelfstandig leren wonen in de studio. Voor de kleinste telgen wordt het kampthema dan weer bepaald voor en door de kinderen en begeleiders die zich hiervoor ingeschreven hebben. Met de persoonsvolgende financiering (PVF) in het vizier tracht Sint-Lodewijk bovendien zijn zorgaanbod binnen het onderwijs sterker uit te werken en te verankeren binnen het zorgcontinuüm zodat de zorgvoorsprong ten opzichte van het reguliere onderwijs behouden kan worden.