SAmen VOoruit

De slagzin van Sint-Lodewijk – samen toekomst maken – impliceert dat we op een gezonde manier vooruit willen. We willen en moeten mee met onze tijd en soms kan een klein duwtje in de rug wonderen doen. Om in dit opzet te slagen nam Sint-Lodewijk PWC onder de arm naar aanleiding van een medewerkersbevraging binnen de Volwassenwerking.

PWC werkte met onze organisatie samen om via een piloottraject een aantal  knelpunten en hindernissen aan te pakken die uit de medewerkersbevraging naar boven kwamen. Het objectief van de nieuwe werkwijze was om de organisatie te versterken en meer wendbaar te maken in het steeds veranderende zorglandschap.

De focus bij het SaVo-project lag enerzijds op de visie van Sint-Lodewijk en anderzijds op de mate waarin de beoogde doelstellingen efficiënt en effectief uitgevoerd werden. Een aantal nieuwe werkwijzen zagen het levenslicht. De zogenaamde Perform benadering, voorgesteld door PWC, werd hierin gevolgd om uiteindelijk uit te komen tot de nieuwe manier van werken.

Het beleidsplan indachtig werd het project ondergebracht onder de werf cultuur, teams, structuur en leiderschap. De voorziene looptijd van zes maanden bleek een goede aanzet maar was te kort om echt te gaan spreken van een cultuurverandering.

Het ESF-project Anders Organiseren dat in 2019 opgestart wordt, heeft een langere looptijd en de methodologie sluit meer aan bij de noden die er nu zijn voor de Volwassenwerking en bij uitbreiding voor heel Sint-Lodewijk.

Wat heeft het Samen Vooruit project opgeleverd?

  • Dagelijks overlopen van het informatiebord met alle disciplines waardoor communicatie en samenwerking beter verlopen
  • Visualisatie van de beschikbaarheid van vergaderzalen
  • Inzet laptops ter ondersteuning tijdens mentormoment tussen cliënt en begeleider
  • Standaardiseren, uitschrijven en kenbaar maken van processen
  • Valideren dat deze nieuwe manier van werken ook relevant en nuttig is voor de volledige organisatie en medewerkers opleiden die deze nieuwe manier van werken kunnen introduceren in andere teams.