CONTINU LEREN

Met de introductie van Continu Leren maakt Sint-Lodewijk komaf met het klassieke vormings-, trainings- en opleidingsbeleid (VTO-beleid). De nieuwe VTO-aanpak ondersteunt de opdracht van de organisatie continu én sluit nauw aan bij de noden, talenten en competenties van medewerkers.

Sint-Lodewijk wil een werkomgeving creëren waarin gepassioneerde en getalenteerde medewerkers continu kunnen leren en groeien, zodat ze hun opdracht binnen de organisatie optimaal kunnen vervullen.

TOP en POP

In plaats van een gemeenschappelijk aanbod van opleidingen te doorlopen, volgt elke medewerker een individueel ontwikkelingstraject, waarvan hij zelf eigenaar is en een actieve rol in heeft via een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). De leidinggevende coacht en faciliteert vanuit het teamontwikkelingsplan (TOP), waarbij dialoog centraal staat. De leerinhouden van de POP en TOP worden op hun beurt zo goed als mogelijk omgezet naar de praktijk.

De ideale situatie voor medewerkers om een competentie te verwerven, is een combinatie van leren op de werkplek, leren van collega’s door vragen te stellen of samen opdrachten uit te voeren én door interne of externe opleidingen te volgen.
Onderzoek toont aan dat we competenties doorgaans voor 70% leren door de toepassing ervan in het dagelijks werk, 20% door het bevragen van of overleggen met collega’s en 10% vanuit klassieke, klassikale opleidingen.

Continu Leren hanteert dit 70-20-10-principe, waarbij de percentages indicatief zijn en louter dienen als leidraad bij het vastleggen van de leervormen in een POP:

70% = zelf ervaring opdoen binnen Sint-Lodewijk
20% = overleg met ervaren collega’s, interdisciplinair
10% = formeel leren, externe opleidingen aanvraagd via het VTO-formulier