IEDEREEN denkt MEE

Tegenwoordig wordt zowat elke organisatie gekenmerkt door evolutie en verandering. Ook Sint-Lodewijk wil én moet mee met zijn tijd. Sint-Lodewijk kiest daarbij voor een transparante aanpak in een open cultuur waar ieder zijn steentje bijdraagt. Er is ruimte voor inbreng. Ideeën die bottom-up groeien, resulteren in een hogere betrokkenheid evenals een groter draagvlak. Wanneer je als organisatie ruimte faciliteert voor initiatieven van eigen bodem, kunnen nieuwe ideeën en werkwijzen ontstaan. Zo rolde Sint-Lodewijk in 2018 in samenwerking met PWC het SAVO-project uit bij de Volwassenwerking. Ook het vomings-, trainings- en opleidingsbeleid maakte plaats voor Continu Leren. Een aanpak die nauwer aansluit bij de noden, talenten en competenties van onze medewerkers.